Το κόλπο πετρελαίου πάνω από ταραγμένα νερό (Oil over troubled water) είναι του Kim Wist & Christian Engblom . Για τιτόριαλ κάντε μια αναπάντητη στο κινητό τους να σας πάρουν τηλέφωνο να σας πούν πως γίνεται αυτό.

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)