Μεταφρασμένο άσμα στα αιλεινικά από γοογλε τρασνλειτ. ΜΟΝΟ για αιλοιναις

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)