Σε μια εποχή όπου καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες εκρηκτικών καταστάσεων και συγκρούσεων, συχνά βίαιων, η ανάλυση της συμπεριφοράς ατόμων και ομάδων μέσα από τις θεωρίες της Ομαδικής Ανάλυσης μας βοηθά να αντιληφθούμε ότι οι ασυνείδητες δυνάμεις παίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά του ατόμου στις δυνητικές κοινότητες, αλλά και στην εκδήλωση δραματικών γεγονότων, φαινομένων καταστολής ή παράλογης ομαδικής συμπεριφοράς

apokleismos

.

 Ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας και μελέτης των σύγχρονων κοινωνικών επιστημών, αποτελεί το φαινόμενο των δυνητικών κοινοτήτων, δηλαδή κοινοτήτων που αναπτύσσονται στη δυνητική (virtual) πραγματικότητα. Ο όρος δυνητικοποίηση σύμφωνα με τον Levy (1999), προσδιορίζει μια εν δυνάμει κατάσταση παρουσίας κάθε οντότητας (ανθρώπων, συμβόλων, πληροφορίας κλπ.), αποδεσμευμένη από χωροχρονικά όρια.  Η διαδικτυακή, δυνητική κοινωνικοποίηση διαφέρει σαφώς από την φυσική, «δια ζώσης» κοινωνικοποίηση ως προς την απουσία λεκτικής και σωματικής επικοινωνίας, ως προς τον σκοπό και τη φύση της επικοινωνίας αυτής, αλλά και ως προς τη φύση του ίδιου του υποκειμένου. Οι έννοιες όπως ταυτοποίηση ή μοναδικότητα της ταυτότητας του εκάστοτε χρήστη (βλέπε Ζέβας), έχοντας πλέον ξεπεραστεί, καθιστούν την εποπτεία στις εκάστοτε επιθετικές διαθέσεις αδύναμη, ενώ η  παράβαση των σκοπών της εκάστοτε κοινότητας,  θεωρείται τετριμμένη ή και για ορισμένους αυτοσκοπός. Αναμενόμενα, ορισμένες από τις κοινότητες αυτές υφίστανται μία κρίση εμπιστοσύνης, ανεξαρτήτως αδαούς ή μη τρολικού περιεχομένου, αποθαρρύνοντας και περιθωριοποιώντας τους χρήστες με τη μορφή εξοστρακισμού, απόρριψης και παρενόχλησης, στα  πλαίσια του κοινωνικού αποκλεισμού.

Σε μια προσπάθεια να ερμηνεύσουμε το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού, σε δυνητικά ή φυσικά πλαίσια, στρεφόμαστε στη μελέτη της ανάγκης του ανθρώπου να ανήκει κάπου.  Η ανάγκη του «ανήκειν», πλέον επιφορτισμένη με δόλιες πολυπλοκότητες σε μία κοινωνία κρίσης, ξεπερνά το στάδιο της απλής συμβίωσης με τη μήτρα της μάνας, ενώ καθορίζει ή και εκφυλίζει την ποιότητα της προσωπικής και συλλογικής μας εξέλιξης. Η αλληλένδετη σχέση της ανάγκης του «ανήκειν» με την έμφυτη ανάγκη αυτοπραγμάτωσης, ματαιώνεται από την ίδια αυτή την ανάγκη της αυτοπραγμάτωσης. Και με τον όρο αυτοπραγμάτωση, εννοούμε την εδραίωση και θεμελίωση της αυτο-εικόνας μέσω της σύγκρισης ή και της ταύτισης του προσώπου σε σχέση με άλλους. Τα μέτρα σύγκρισης – ανώτερου ή κατώτερου – οδηγούν σε διάκριση και σε κοινωνικό αποκλεισμό, μία διαδικασία μειωτική για τους άλλους, καθότι επεκτείνεται σε προκαταλήψεις, στερεότυπα, ρατσισμό και εν κατακλείδι φτώχεια πνευματική και υλική.  Η επίδραση και η πίεση που δεχόμαστε επομένως, σηματοδοτεί μιαν ανελεύθερη κονιορτοποίηση κριτικής βούλησης, μία δυστονία ανάμεσα στο εσωτερικό (ψυχισμό) και στο εξωτερικό (συμπεριφορά) , ενώ όπως αναφέρει ο Jorge Bucay » Δε μπορείς να ψάχνεις έξω αυτό που έχασες μέσα¨.

Στα πλαίσια της αναφοράς στον κοινωνικό αποκλεισμό και της περιθοριοποίησης, εντός των δυνητικών κοινοτήτων, ωφέλιμη θα ήταν η ανάδειξη του κόστους του, ως άμεσο ή έμμεσο κόστος απαξίωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της οποιαδήποτε κατ΄επέκτασιν εξελικτικής προοπτικής.  Η απουσία ενσυναίσθησης, η ανισορροπία ψυχισμού και συμπεριφοράς των εκάστοτε θυτών, οι φοβίες, τα άγχη ή τα συμπλέγματα μειονεξίας που τα διέπουν, σαφώς και χρήζουν περαιτέρω εξέτασης ή και σε ορισμένες φορές ψυχολογικής ενίσχυσης. Προκειμένου, ωστόσο, να επιτευχθεί η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού σε μία εξαιρετικά νεοσύστατη κοινωνική δομή, όπως αυτή του διαδικτύου, χρέος όλων των συμμετεχόντων καταλήγει να είναι η ελεύθερη και αποδεσμευμένη από οτιδήποτε δόλιο κριτική του.

About Trenaki TouTromou

Το Τρενάκι του Τρόμου διατελεί χρέωση ταμία, είναι υπεύθυνος για την τήρηση του οικονομικού πλάνου, την οικονομική εξόρμηση και την χαρτογράφηση των κυριακάτικων εξορμήσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών. Ενίοτε ψήνει σουβλάκια και μοιράζει μπύρες Άλφα για δύο ευρώ. Στηρίζουμε Κ.Κ.Τ. http://www.youtube.com/watch?v=hkmhtgQ_Nl4