Όσο υπάρχει μάχιμη νεολαία, υπάρχει σωτηρία.

About Apethantoc

Δεν υπάρχω. Είμαι ιδέα. Είμαι θρύλος. Δεν πεθαίνω.