Η Ελληνική η Μετάφραση του κύματος της εξαπλώσεως του Μάθιου του Μπιχ που ξεγέλασε τον Πεν και τον Τέλλερ
Greek Translation of Spreadwave by Mathieu Bich who fooled Penn and Teller

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)