Κατά την περίοδο 1964 – 1966 ο Andy Warhol γυρίζει τα screen tests! Ασπρόμαυρα και βουβά!

About Pipitsa Fac Charisma

Γεια σας! Είμαι η Πίπη και είμαι καλά!