Αυτά είναι τα παιδιά του λαού  Έφερε ο καιάδας τον ενισχυτή από το σπίτι για να μιλήσει ο συναγωνιστής..