Και για να μην ξεχνιόμαστε , σήμερα έχει συγκέντρωση και πορεία…

About Mumm-Ra

Ο Mumm-Ra είναι ο δίδυμος αδελφός του Μητσοτάκη