Πρέζα όμορφη, στο Facebook καθήσαμε, το Twitter ταίσαμε, ΜSN και Gmail μετά…

zapre

SKYLIA : Ενα junkie στο σαλόνι

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)