Μετά τον Necropethameno (AnorimoI) και τον  Mick Jagger (…)

Σειρά του Τάκη Τσάν (παιδί θαύμα – ΖΝ) να καταγγείλει τον καπιταλισμό παρουσιάζοντάς τον ως ΔΑΙΜΟΝΑ!!!

#5 #4 #3 #2 #1

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)