Αλλυλεγγύη στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς . Λευτεριά στούς κρατούμενους στά στρατόπεδα συγκέντρωσης τών Αθεϊστικών καθεστώτων .

Ο Αναρχικός Enrico Malatesta , έγραψε τά εξής αποκαλυπτικά : » Είναι ιστορικά βεβαιωμένο , ότι τά νεανικά χρόνια τού Μιχαήλ Μπακούνιν , σκιάζονται από τήν παρουσία τής αδερφής τού Τατιάνας γιά τήν οποία ο Μιχαήλ , έτρεφε μία αγάπη περισσότερο από αδερφική … !!! » ( Enrico Malatesta » Η πρώτη συνάντηση μέ τόν Μπακούνιν στό Pensiero e Volonta 1-7-1926, παρά Μάρξ , Mondaiori «, σελ. 83-84 ). Τοιούτον ψυχανώμαλον άνθρωπον ακολουθούν οί ψευτο αναρχικοί ; Περαστικά τούς . Ο Μιχαήλ Μπακούνιν είναι ο Ρωσσο εβραίος ηγέτης τών ψευτο αναρχικών . Ερώτηση πρός τούς, δήθεν , « ελεύθερους » καί « ανεξάρτητους » αριστερούς υλιστές : κομμουνιστές , ψευτο αναρχικούς κ.λ.π. : Αφού, όλες οί ριζοσπαστικές καί ψευτο αναρχικές οργανώσεις διαφωνούν μεταξύ τούς , πώς γίνεται νά έχουν τά ίδια εμβλήματα ; Τό πεντάκτινο αστέρι τών διάφορων ψευτο αναρχικών , Κομμουνιστικών κ.λ.π. Φασιστικών οργανώσεων , είναι ένα από τά κύρια εμβλήματα τών Μασονικών Στοών !

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)