Τό αποκορύφωμα τής αυθεντίας τού εκάστοτε « θεού » γκουρού τής ομάδος . Αναπόσπαστη η γιόγκα απο τον Ινδουισμό ! Ο Ινδουισμός , λένε οί ίδιοι οί γκουρού, δέ μπορεί νά αποσπαστεί από τήν Γιόγκα . Γιόγκα καί Ινδουισμός είναι δύο συστατικά ενός καί τού αυτού πράγματος . Αυτό, άς τό ακούσουν αυτοί πού προσπαθούν νά χωρίσουν τήν Γιόγκα από τόν Ινδουισμό, τό Κούνγκ φού από τόν Ταοϊσμό κ.ο.κ.

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)