Το πηνίο Τέσλα είναι ένας ειδικός τύπος μετασχηματιστή που εφευρέθηκε από τον Nikola Tesla. Είναι σε θέση να παράγει εξαιρετικά μεγάλη τάση χρησιμοποιώντας ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως ηλεκτρική τομογραφία.

Τα intros του Doctor Who από το 1963 μέχρι σήμερα μέσα!

Μια συλλογή με διαφορετικά intros του Doctor Who οπού αντανακλά τις αλλαγές στην τεχνολογία, το στυλ,την μουσική και την οπτική αισθητική.

About troglodytes co

Τον λογαριασμό αυτόν τον διαχειρίζεται ο Admin των τρωγλοδυτών. Επίσης περιέχει και όλα τα παλιά post από το πρώην-blog μας.