Γιοφύρια

Άρα με μια απλή αφαίρεση συμπεραίνουμε ότι για κάθε μέτρο της δικιάς μας γέφυρας χρειαζόταν περίπου 250.000€ μίζα!

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)