Τρωγλοδύτης «αγοράζει» στροφή, στην συνέχεια η μηχανή του αρχίζει να τρολλάρει την μηχανή άλλου αναβάτη…

About Trwgloglou

Ο Παλικάρης Τρώγλογλου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη των Τρωγλοδυτών και γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τρωγλοδυτών (ΚΚΤ)