Ὀψὲ δέ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μιαν σαββάτων, ἦλθεν Μαρία ἡ Μαγδαληνή καὶ η άλλη Μαρία θεωρῆσαι τον τάφον. καὶ ἰδοὺ σεισμός ἐγένετο μέγας Τρολλάς γαρ Κυρίου καταβάς εξ΄οὐρανοῦ προσελθών ἀπεκύλισεν τὸν λίθον από της θύρας και ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. Κύριος. Χριστός Ανέστη!

Συνέντευξη του MrTereres ==>ΕΔΩ<==

About troglodytes co

Τον λογαριασμό αυτόν τον διαχειρίζεται ο Admin των τρωγλοδυτών. Επίσης περιέχει και όλα τα παλιά post από το πρώην-blog μας.