Μέτα από πολλές μέρες πολέμου στον υπολογιστή με κωδικές html plugins
και άλλα τέτοια ιντερνετικά οντά το troglodytes.co είναι
πλέoν έτοιμο να βουτήξει στα άδυτα του διαδικτυακού
Trolling εξοπλισμένο με τα καλύτερα εργαλεία….
ready troll

About troglodytes co

Τον λογαριασμό αυτόν τον διαχειρίζεται ο Admin των τρωγλοδυτών. Επίσης περιέχει και όλα τα παλιά post από το πρώην-blog μας.